Seminar

Etter tradisjonen har koret deltatt i eller arrangert seminar både i inn- og utland. Utenlands har turene gått til Europa Cantats arrangement i Barcelona i Spania, Nevers i Frankrike to ganger, Torino i Italia og Pécs i Ungarn.

Her hjemme var målet lenge Haugtun gårdspensjonat og kulturverksted (som det heter i dag) i Dokka. Seminarene var et populært innslag blant korets aktiviteter. Over tid kom imidlertid avstanden for helgeseminarene til å bli utslagsgivende.

Dermed ble det mer aktuelt å se seg om etter alternativer. De har variert over tid, men felles for alle er at de ligger nærmere utgangspunktet for korets virksomhet, altså Frogner kirke.

Helgeseminarene har samlet sett tjent til å gi koret en innledning og forberedelse til konserter og nye korår og en sjanse til å synge seg sammen, gå gjennom mye repertoar og bli kjent med hverandre på en helt annen måte enn under de ukentlige øvelsene.

Og de har gitt dirigenten vår anledning til å legge opp et variert program, både i aktivitet og gruppestørrrelse. Her har vi kunnet delta i egne mini-sangtimer i stemmegrupper, og jobbe med samklang og sangteknik.

Målet med det hele har hele tiden vært å gjøre oss til tryggere og mer kunnskapsrike korsangere. 

Foto: Marianna Brilliantova

Del denne siden