Seminar

Koret har deltatt i eller arrangert seminar både i inn- og utland. Utenlands har turene gått til Europa Cantats arrangement i Barcelona i Spania, Nevers i Frankrike to ganger, Torino i Italia og Pécs i Ungarn.

Her hjemme var målet lenge Haugtun gårdspensjonat og kulturverksted (som det heter i dag) i Dokka. Seminarene var et populært innslag i korets aktiviteter grunnet god forpleining, sosialt samvær, varierte øvelser og innøving av nytt repertoar.Til Haugtun dro koret hvert semester.

Over tid kom imidlertid avstanden for helgeseminarene til å bli utslagsgivende. Dermed ble det mer aktuelt å se seg om etter alternativer. Felles for alle er at de ligger nærmere utgangspunktet for korets virksomhet, altså Frogner kirke.

Helgeseminarene har samlet sett tjent til å forberede enkeltkonserter og nye konsertår. De har dermed gitt koret en sjanse til å synge seg sammen, gå gjennom mye repertoar og bli kjent med hverandre på en helt annen måte enn under de ukentlige øvelsene.

Og de har gitt dirigentene våre anledning til å legge opp et variert program, både i aktivitet og gruppestørrrelse. Her har vi kunnet delta i egne mini-sangtimer, i stemmegrupper, og jobbe med samklang og sangteknikk.

Målet med det hele har hele tiden vært å gjøre oss til tryggere og mer kunnskapsrike korsangere. 


Foto: Marianna Brilliantova

Del denne siden