Del denne siden

Inger Øvrebø Uberg

Inger Uberg har vært fast dirigent for Frogner kammerkor siden februar 2020. Hennes utdanning, praksis og erfaring som utøvende dirigent og sanger har falt i god jord blant medlemmene. I bunnen ligger hennes master-grad i utøvende, klassisk sang med spesialisering innenfor tidlig musikk, med interesse for barokkmusikk og historisk fremføringspraksis.


Denne delen av utdanningen fullførte hun ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i 2018. Sin praktisk, pedagogiske utdanning har hun fra Norges Musikkhøgskole. Tidligere hadde hun tatt sin bachelor-grad i utøvende klassisk sang ved Grieg-akademiet i Bergen.

Inger har ledet flere andre kor og har opparbeidet seg lang erfaring som dirigent og sanger i Skandinavia og underviser fast i Oslo-området. Selv forteller hun at hun har opptrådt som sanger ved flere festivaler og med ulike ensembler, som ved Festspillene i Bergen og under Holberg-dagene i Bergen.

Hun har også vært engasjert for scenisk opera-produksjoner ved Bergen Nasjonale Opera og som sanger og skuespiller i Scenekvelders produksjon av ‘Phantom of the Opera’ ved Folketeateret i Oslo. Med operakompaniet Kompani Opera Mobile fungerte hun fra 2014 som medstifter, sanger og skuespiller. I senere tid har hun opptrådt som solist og skuespiller i flere egne produksjoner, ofte i arbeid med kammermusikk med flere ulike ensembler.


Inger vektlegger at hun har fått tilbakemeldinger fra medlemmene i alle korene hun har dirigert, om at de har utviklet egen stemme og fått større sangmessig overskudd under hennes ledelse. Korenes faste publikum beretter dertil om en merkbar bedre samklang. Enn videre mener hun at hun har kunnskapen og evnen til å inkludere sangteknisk arbeid i øvelser og repertoararbeid med kor, da med henvisning til sin bakgrunn som sanger.


Og som sentralt fokusområde mener Inger at musikken skal kommunisere, og at hun har en vel utviklet dirigentteknikk for å nå nettopp det målet. Ellers trekker hun frem sitt smittende, gode humør og evne til å engasjere. I sitt praktiske arbeid viser hun det gjennom sin kompetanse som pedagog og formidler av musikkens innhold og kompleksitet. Under det hele ligger en sangglede som smitter over på så vel kormedlemmer som publikum.


11. juli 2023

© MHK