Inger Øvrebø Uberg

Inger Uberg har sin mastergrad i utøvende, klassisk sang og har spesialisert seg innenfor tidlig musikk, og hun interesserer seg spesielt for barokkmusikk og historisk fremføringspraksis. Utdanningen tok hun ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sin praktisk pedagogiske utdanning har hun fra Norges Musikkhøgskole der korledelse inngikk som et stort fag. Her studerte hun med Vivianne Sydnes, domkantor i Oslo, og i Bergen med Kjetil Almenning, domkantor i Bergen. Tidligere hadde hun tatt sin bachelor-grad i utøvende klassisk sang ved Grieg-akademiet, institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Her studerte hun også korledelse med ukentlige timer og praksis med kor som munnet ut i en praktisk eksamen.

Det ovenstående danner grunnlaget for at Inger ble valgt som fast dirigent for Frogner kammerkor fra februar 2020. Hun har ledet også flere andre kor, som Markakoret i Oslo, og er leder for Sangkoret Tonleik i Asker frem til februar 2020. I tiden februar til november 2020 er hun engasjert som prosjektdirigent for ‘Gallakonsert for Nye Asker’ med ti involverte kor. Samlet sett frilanser hun som sanger i Norden og dirigerer kor og underviser fast i Oslo-området.

Inger forteller at hun har opptrådt som sanger ved ulike ensembler ved en rekke festivaler, som Festspillene i Bergen, tidligmusikkfestivalen Holbergdagene i Bergen og Sommer-Melbu. Hun har også vært engasjert for scenisk opera-produksjoner ved Bergen Nasjonale Opera og Opera Omnia og hatt flere oppdrag som solist i større verker med kor og orkester med bl.a. Follo Sinfonietta og Bærum Bachkor. Senest opptrådte hun som sanger og skuespiller i Scenekvelders produksjon av "The Phantom of the Opera" ved Folketeateret i Oslo.

Med operakompaniet Kompani Opera Mobile (www.kompanioperamobile.com), som hun var medstifter til allerede i 2014, der hun har fungert som sanger, skuespiller og organisator, har hun siden turnert i hele Skandinavia.

Inger vektlegger at hun har fått tilbakemeldinger fra alle korene hun har dirigert at medlemmene har utviklet egen stemme og fått større sangmessig overskudd, og at korenes faste publikum beretter om en merkbar bedre samklang i korene under hennes ledelse. Enn videre mener hun at hun har kunnskapen og evnen til å inkludere sangteknisk arbeid i øvelser og repertoararbeid med kor, da med henvisning til sin bakgrunn som sanger.

Og som sentralt fokusområde mener Inger at musikken skal kommunisere, og at hun har en vel utviklet dirigentteknikk for å nå nettopp det målet. Ellers trekker hun frem sitt smittende, gode humør og evne til å engasjere, noe medlemmene i Frogner kammerkor setter stor pris på. Glede og kvalitet vil alltid være «gangbar mynt» !

14/2-20
MHK

Del denne siden