Styre/Utvalg/Kontakter

Styret (§ 4 i vedtektene)

Etter
årsmøtet 7. mars 2023 består styret av
:

Ketil Sigurd Moe
, leder (tlf.
+47 905 62 935, mail: ketilmoe@online.no)

Ellen Bramness Arvidssson, kasserer (Ragnhild Walle-Hansen fortsetter ut sommeren 2023)

Magnar Hogne Kittelsen (MHK), medlemsregister, hjemmesiden, Dropbox, seminar

Brynjulf Melhuus, programutvalg, arrangementer, konsertkomiteer (permisjon h22/v23)

Trygve Osnes, referatansvar, søknader, diverse

Nina
Lisberg, representerer styret i programutvalget

Inger Øvrebø Uberg (dirigent)

Valentin Rossebø

Petra Weber Hauge


Ellen Bramness Arvidsson


Nina Lisberg (representerer styret)

Stemmekontakter (§ 10 i vedtektene)

Sopraner: Ellen Alveberg

Alter: Ragnhild Walle-Hansen

Tenorer: Bernt Rekstad

Basser: David Frew


🙂👍
Organisasjonsnummer: 994 508 210
Kontonummer: 1503 79 49172