Undersidene


undersidene kan du finne ut mer om bakgrunn, formål og driften av koret.

På galleriet i Frogner kirke 1. november 2020 - Foto: Annema Selstrøm

På galleriet i Frogner kirke 1. november 2020 - Foto: Annema Selstrøm

Del denne siden