Historie

Koret blir til …

Frogner kammerkor ble stiftet i 1993 med Tor Skauge som korets grunnlegger og første dirigent. Som kunstnerisk leder innledet han en spennende og rik tid for koret, ytterligere forsterket ved at Pro Arte, et kor også ledet av Skauge, sluttet seg til koret i mars 1997. Nå hadde koret fått et solid feste med hele 50 medlemmer (mer om det på Wikipedia).

Senere har koret hatt tre dirigenter. Kristin Groven Holmboe i tiden 1999-2018 og Sindre Hugo Bjerkestrand inntil Inger Øvrebø Uberg overtok dirigentpinnen i februar 2020. Henne kan du lese mer om under Dirigenten.

Frogner kammerkor er kjent for et ambisiøst og variert repertoar, og koret har arbeidet kontinuerlig med å fremføre større kirkelige korverk og et vidt spekter av mindre verk. Innimellom har det også vært plass til et lettere korrepertoar innenfor ulike genre.

Tradisjonelt har koret hatt årlige julekonserter og en større konsert i løpet av konsertåret, senest representert med en spektakulær høstkonsert med fremføring av musikk av Steve Dobrogosz høsten 2023, i samarbeid med Sangverket, et kor også ledet av vår dirigent. Den føyde seg da til i rekken av enkelte større verk som har blitt innøvd og fremført i samarbeid med andre kor.

Under forberedelse og fremføring av de større verkene har koret blant annet samarbeidet med Barokkanerne, musikere fra Oslofilharmonien, Bærum symfoniorkester og kjente sangsolister, blant annet fra Den Norske Opera.

En oversikt over konsertrepertoaret ligger under Konserter.

Gjennom en samarbeidsavtale med Frogner menighet har koret holdt øvelsene og konsertene sine i Frogner kirke og medvirket ved åtte gudstjenester i løpet av året.

Sosialt og musikalsk

Medlemmene betoner at det er godt å synge i koret, nærmest som å være en del av ‘den utvidede familie’, som det heter seg blant medlemmene. Da med øye for at hvert enkelt medlem føler seg godt ivaretatt, og at de betyr noe for koret, sosialt og musikalsk.

Kanskje kan forklaringen på det være at nye medlemmer ble møtt med tydelige planer og forventninger straks de ble tatt opp. I koret har de gjennom sin aktive medvirkning lært seg grunnleggende ting i fred – og at alle kan synge litt feil en gang iblant.

Til tradisjonen hører også seminar både i inn- og utland. De har uten tvil gjort medlemmene til mer kunnskapsrike og trygge korsangere over tid. Det kan du lese mer om under Seminar.

Nye medlemmer

Åpne øvelser synes å trekke til seg flere nye medlemmer. For tiden ønsker vi fortsatt å ta opp flere basser og tenorer for å utjevne stemmefordelingen i koret.


Her er det med andre ord mulig å bli en del av et kor som i sin historie gjennomgår et nytt oppsving, sosialt og musikalsk.


© MHK

Del denne siden