Del denne siden

Øving og øvingsfiler

Frogner kammerkor under ledelse av sin dirigent på Zoom, våren 2021.

Frogner kammerkor under ledelse av sin dirigent på Zoom, våren 2021.

Til hjelp under forberedelse til øvingene har koret en felles Dropbox for lagring og bruk av egne øvingsfiler. Etter 10. november 2020 spesielt, med nedstengningene på grunn av koronaen, ga den vår initiativrike dirigent en uvurdelelig mulighet til å lede koret gjennom forberedelser til og veiledning under møter på Zoom, gjennom julen og inn i det nye året. Vi fikk dermed en ekstra stimulans til den videre driften av koret.

Endelig, den 18. mai, etter lang tids venting, møttes koret til fellesøvinger igjen (!), i Frognerparken i Oslo i første omgang. Gleden lot seg lett spore blant medlemmene. Allerede 6. juni stilte koret opp til flere pop-up konserter i Frognerparken.

Etter konserten 5 desember, startet koret opp igjen fra 18. januar 2022 i Frogner kirke - byens 'beste' øvingslokale - etter nye retningslinjer for øvinger innendørs.

Aktuelle nettsider: (ikke alle er gratis) - for videre øvinger

Under korfaglige artikler fra Norges Korforbund ligger artikkelen Øvingsfiler fra A til Å’. Her gis gode råd om hvordan sangeren kan utvikle sin egen sangfaglige kompetanse ytterligere. Dermed vil en kunne øve inn sin egen stemme i eget tempo.

I artikkelen vises det til nettsider som kan være til hjelp. Dirigenten vår har likevel det avgjørende ordet i spørsmål om hva som passer vårt kor best, ev. hva som matcher hennes ønske om å formidle stykket som vi øver inn.

Verdt å merke seg er at det ligger en god del innspillinger på YouTube som kan være aktuelle.

Andre er:
CyberBass - har formidlet øvingsfiler til korsangere over hele verden de siste 25 år. Det er gratis å bruke og en trenger ikke å logge seg inn eller laste ned noen app for å komme i gang. Gir en dessuten muligheten til å senke tempoet eller gjenta en del flere ganger.

ChoralPractice – norsk - lager øvingsfiler som er innsunget av profesjonelle sangere slik at det blir en mer virkelig opplevelse.

Choralia Net – her finnes en samling av gratis lydfiler til innstudering av stemmer.

ChoroLine App – et tilbud til IOS og Android brukere.

Carus App – er også utviklet for å virke på IOS og Android. Appen er gratis, men en betaler for de verk en bestiller.